Hon'ble Governor alongwith First Lady Smt. Reetha Shreedhar visited Shree Kapileshwari temple, Kavalem - Ponda, Shree Shantadurga temple, Kavlem - Ponda and Shree Ramnath temple, Kavlem - Ponda